Murs en el cel

En cingle roig
els mots s'arrapen purs
en ra´ms d'assonÓncia:
garriga fetillera,
dolors de pedra i liquen,
baies sonores d˙ctils
d'una llengua cansada.

Qui pot aixecar encara
els contraforts segurs
d'aquest castell-lluerna?

De nit sotgen guerrers
que amb les timbrades brides
estampen un nou temps
a la plana del delta.

Susanna Rafart