diseño de joyas

El propósit i l'atzar en el sorgiment de l'obra d'art · Arnau Puig