La Fundació Hervás Amezcua per a les Arts, registrada com a entitat jurídica amb el número 1762 al Reg. de Fundacions de la Generalitat de Catalunya l’any 2003, acompleix la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern